רכיבי המוצרים

מוצרי SONAX מיוצרים בהתאם לקריטריונים המחמירים ביותר בתחום איכות הסביבה והבריאות. המידע שאנו מותנים כאן לגבי סוגי המרכיבים, בהתאם לתקנה על דטרגנטים - נספח VII D, EC - 648/2004 - הנתונים מתייחסים לנוסחאות העדכניות של המוצרים.

ניתן לקבל מידע נוסף בפורטל האיחוד האירופי: European list of ingredients of cosmetic producs.

EU-Portal List

מידע על רכיבי המוצרים שלנו: