התחייבות להגנת המידע

איסוף מידע:

ניתן לעשות שימוש כמעט כל הפלטפורמות האינטרנטיות של SONAX מבלי הצורך להסגיר פרטים אישיים.

כשאתם משתמשים באתר של SONAX שרת האינטרנט יאסוף וינתח מידע באופן אוטומטי אך לא ניתן לייחס מידע זה לשום אינדיבידואל מסוים וכך המשתמש היחיד נותר אנונימי. 

נתוני גישה טכניים:

נתוני הגישה האוטומטיים שנרשמים ומנותחים באופן אוטומטי על ידי השרת ומועברים ל SONAX הם מסוג כללי כמו למשל מידע אודות שרת האינטרנט שלכם והמערכת שבשימוש, שם הדומיין ממנו אתם מבקרים באתר SONAX, זמן הביקור בעמודי האתר השונים והעמודים בהם בחרתם לבקר. בנוסף, ייתכן ובעמודים מסוימים SONAX יעשה שימוש ב cookies המזהים את המחשב המבקר בעמוד ובכך מפשטים ומקלים את הגלישה בעמודים אלו.עם זאת קיימת האפשרות למשתמש לבטל את האפשרות ל- cookies במחשבו באמצעות תוכנות שונות.

אוסף הנתונים הטכניים מיועדים לעזור לשפר את הנראות והנגישות לעמודי האינטרנט של SONAX וכמו כן בכדי לשלוף מידע אודות בעיות טכניות ללא דיחוי.

מידע אישי:

נתונים אישיים ילוקטו, ינותחו וייכנסו לשימוש רק אם הם ניתנו לנו בהסכמה. נתונים כאלו ייתכנו למשל בעת פנייה לטובת רכישה, סקר כללי או יצירת קשר ייעודי וישיר עם הלקוח. אותו דבר תקף באופן קבוע בנוגע למידע הניתן בעת רכישה באתר. 

השימוש במידע:

שימוש בנתונים
חברת SONAX ילקטו, יעבדו ויעשו שימוש בכל המידע שהושג באמצעות כניסת מבקרים לאתר אך ורק במסגרת החוק להגנת פרטיות באינטרנט. בפועל הנתונים ישמשו בעיקר לעיבוד בקשות מלקוחות, לטובת הפעלת שירותי האתר של SONAX ובכדי לטפל בעניינים עסקיים דוגמת הסדרת הסכמים מול לקוחות.  אלו ייתכנו כשירותים לטובת מעוניינים בשותפויות עם חברת SONAX, במוצריהם ושירותיהם, כמו גם למען מתן שירות ותמיכת לקוחות ובכדי לעצב הצעות ומוצרים עתידיים.  SONAX לא יעבירו נתוני מידע אישיים לשום גוף שלישי ללא אישור מפורש. 

מידע, שינוי וביטול נתונים:

מבקרים באתר SONAX רשאים בכל שלב שהוא, במסגרת החוק, לפנות בשאלה בעניין המידע האישי שנמצא אודותיהם בידי החברה. SONAX מתחייבים לענות על פניות מסוג זה.

פניות מסוג זה יש לשלוח למנהל הגנת מידע באמצעות מייל שכתובתו  info@sonax.de. בדרך ניתן לבצע גם שינוים או ביטולים במידע הקיים.

אבטחה:

המידע שנאסף על ידי SONAX יהיה מוגן באמצעי אבטחה מתאימים בכדי לאבטח את המידע מפני נזקים או התערבות בינלאומית, הפסד, הרס, או גישה של גוף שאינו מיופה כוח ואינו רשאי לגישה לפרטים אלו.

אמצעי אבטחה אלו ייבדקו וישופרו באופן שוטף בהתאם לפיתוחים טכנולוגיים ותנאים ארגוניים. 

שימוש בתוספי תוכנה (plugins) ב- Facebook

אנו עושים שימוש בתוספות תוכנה מבית המדיה החברתית Facebook.com באתר החברה שלנו. החברה המפעילה היא Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto CA 94304, USA. כניסה לאתר שלנו מעמודי אינטרנט בעלי תוספות תוכנה כאלו מייצרת חיבור לשרתי פייסבוק ותוספת התוכנה נראית בהודעה על גבי עמוד הדפדפן באמצעות מסר שנשלח לשרת שלכם. בו בזמן הדבר מיידע את השרת של פייסבוק באילו בעמודי האתר שלנו ביקרתם. אם אתם בעלי פרופיל משתמש בפייסבוק המידע ילוקט לחשבון פייסבוק האישי שלכם. אותו הדבר תקף לגבי שימוש בתוספות תוכנה אחרות והשימושים שלהם כמו לחיצה על כפתור "אהבתי" או כתיבת תגובה. ניתן להמנע מכך רק באמצעות התנתקות מהמערכת לפני שימוש בתוספת התוכנה. תוכלו למצוא מידע מפורט על איסוף ושימוש בנתונים ואיך אלו משפיעים על הזכות שלכם לפרטיות, במדיניות הגנת הפרטיות של פייסבוק.  

יצירת קשר בנוגע להגנת מידע ב SONAX:

בכל שאלה בנוגע לאיסוף ועיבוד מידע אישי, מנהל הגנת המידע ב SONAX תמיד יעמוד לשרותכם. 

כללי:

המידע הנ"ל בעניין הגנת נתונים חל אך ורק על תצוגת אתר האינטרנט של SONAX שמותאמים באופן שוטף לדרישות עתידיות